There are hundreds and hundreds and hundreds of ways


"Don't look so forlorn
Don't you look so scared
Don't get so upset
This world was never fair
 
But there are hundreds of ways
To get through the days
There are hundreds of ways
Now you just find one"
 
 
 

Guest starring: myself


vad har hänt sedan sist?
jag är 30 hp rikare och en termin närmare c-uppsatsen
jag har sju veckors mer erfarenhet av bibliotekarieyrket
det känns numera konstigt att uttrycka sig på svenska
jag läser just nu en termin litteraturvetenskap, med fokus på den äldre litteraturen (fram till 1900-talet)
ett ganska abrupt slut på något som var ganska fint blev en början på en ny, helt oväntad vänskap
skriver knappt längre, orden som motpoler till mig - allt stöts bort
läser mindre och mindre, pluggar mer & mer, bilder på skärm som subsitut för ord på papper
alltid musik i öronen, varje dag mäts i antal låtar och spellistor


(men;
det finns fortfarande en trötthet jag inte orkar besegra
en grop jag inte riktigt lyckats ta mig upp ur
ett förflutet som ständigt knackar på dörren
ett samvete som aldrig lämnar mig ifred
drömmar som rymmer genom varje öppen springa
en längtan starkare än tornados på min horisont
en hopplöshet jag låter komma alltför nära alltför ofta)


jag har varje föutsättning, varje fragment för att kunna vara lycklig
kunna landa, känna en trygghet;

men jag antar att det inte fungerar så,
att livet inte fungerar så